சுகம் விரலுக்கா காதுக்கா

கோலாகலமாக ஒரு ‘ஏ’ பட்டிமன்றம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது …. தலைப்பு “ஒரு ஆணும்
பெண்ணும் ஓக்கும்போது யாருக்கு இன்பம் அதிகம்- – ஆணுக்கா பெண்ணுக்கா-” இரு தரப்பிலும்
சுவாரசியமாக விவாதம் …. இலக்கிய மேற்கோள்கள் வரலாற்றுச் சம்பவங்கள் கதைகள் அனுபவங்கள்
என அவ்வளவையும் ஒரு துணுக்குக்குள் தர இயலாது …. ஒரு சிறு பகுதி மட்டும் இதோ ஆண்
தரப்பு அணியில் ஒருவர் சொல்கிறார் “எங்களுக்குத் தான் அதிக இன்பம் – சந்தேகமே இல்லை ….


இல்லாவிட்டால் நாங்கள் ஓக்காதபோது கூட சதாசர்வதா ஓப்பதைப் பத்தியே நினைத்துக்
கொண்டிருப்போமா- யாரை ஓக்கலாம் எப்ப ஓக்கலாம் எங்கே ஓக்கலாம் எப்படி ஓக்கலாமென்று எல்லா
நேரமும் ஓப்பதைப் பற்றியே ஸ்மரணை செய்து கொண்டிப்போமா- “ எதிர்த் தரப்பிலிருந்து ஒரு
பெண் இதை மறுத்தார் “எல்லாம் நாங்களும்தான் அதே நினைப்பில் இருக்கிறோம் என்ன வெளியில்
காட்டிக் கொள்வதில்லை …. ஒரு ஆணைப் பார்க்கும்போதே எங்கள் பார்வை உங்கள் இடுப்புக்குக்
கீழே புடைத்துக் கொண்டிருக்கிறதா என்றுதான் நோட்டம் விடும் தெரியுமா- சரி நான் ஒரே ஒரு
கேள்வி கேட்கிறேன் …. உங்கள் காதில் சிறிது நமைச்சல் எடுக்கிறது …. நீங்கள் உடனே
ஒரு விரலைக் காதுக்குள் விட்டுக் குடைகிறீகள் …. அப்போது குடைவதால் கிடைக்கும் சுகம்
குடையும் விரலுக்கா குடையப்படும் காதுக்கா-” அரங்கம் கரவொலியால் அதிர்ந்தது …. ….

Leave a Reply

  • (will not be published)